skip to Main Content
Briketovací lisy

Dnes je kovový odpad již cennou surovinou, kterou lze efektivně zhodnotit a recyklovat.

Který lis je pro mě nejlepší?

Vhodnost materiálu pro lisování zjistíme při zkouškách, které provádíme v našem zkušebním středisku. Dle výsledků a podmínek Vašeho provozu pak doporučíme nejvhodnější řešení. Zkoušky v menším rozsahu jsou prováděny zdarma, pro náročnější testování je pak vystavena kalkulace.

Briklis iSwarf 800 briketovací lis na kovové odpady
blank
Nízké výkony
blank
Střední výkonnostní řada
blank
Vysoké výkony
blank
Pro tvrdé materiály a nejkvalitnější briketu

Možnost zapůjčení některých typů strojů k vyzkoušení ve Vašem provozu

Jaké jsou hlavní přednosti?

  • Jsou určeny pro malé i větší strojírenské provozy produkující kovové třísky z obrábění, pro zpracovatele a slévárny.
  • Působením vysokého tlaku na materiál, mění svůj tvar a mechanickým zaklíněním jednotlivých částic vytváří kompaktní hmotu – briketu, současně se z materiálu vytlačí chladící a řezné kapaliny (emulze a oleje).
  • Mají patentovou ochrana hydraulického systému s možností budoucího zvýšení výkonu nebo lisovacího tlaku.
  • Flexibilita při změně výroby a objemu třísek.
Název Výkon [kg/h]
– hliníkové třísky
NázevVýkon [kg/h]
– litinové třísky
Příkon [kW]
iSwarf 50 20-40 70-90 4
iSwarf 440, 550 60-600 130-1000 4-15
iSwarf 800 1400 2200 30
BrikStar M, MD 30-350 100-800 7,5-40

Co tím získáte?

blank

Zvýšení ceny vyprodukovaného odpadu

blank

Znovuvyužití vytlačených emulzí a olejů

blank

Snížení objemu odpadu

blank

Snížení nákladů na skladování, manipulace, mzdy

blank

Zvýšení bezpečnosti provozu

blank

Zvýšení čistoty pracovního prostředí moderním prvkem ekologické výroby

Jaký je výstup?

Třísky z obrábění kovů se lisují bez přídavku pojiva do kovových briket. Brikety jsou mechanicky odolné, jejich hustota se pohybuje mezi 60 a 90% hustoty původního materiálu. Brikety mají tvar válce dle použitých nástrojů a typu lisu s rozměry do 140 mm.

Aktuality

Kontakt

Back To Top