skip to Main Content
Briketovací lisy

Dnes je kovový odpad již cennou surovinou, kterou lze efektivně zhodnotit a recyklovat.

Který lis je pro mě nejlepší?

Vhodnost materiálu pro lisování zjistíme při zkouškách, které provádíme v našem zkušebním středisku. Dle výsledků a podmínek Vašeho provozu pak doporučíme nejvhodnější řešení. Zkoušky v menším rozsahu jsou prováděny zdarma, pro náročnější testování je pak vystavena kalkulace.

blank
blank
Nízké výkony
blank
Střední výkonnostní řada
blank
Vysoké výkony
blank
Pro tvrdé materiály a nejkvalitnější briketu

Možnost zapůjčení některých typů strojů k vyzkoušení ve Vašem provozu

Možnost zapůjčení některých typů strojů k vyzkoušení ve Vašem provozu

blank

Jaké jsou hlavní přednosti?

  • Jsou určeny pro malé i větší strojírenské provozy produkující kovové třísky z obrábění, pro zpracovatele a slévárny.
  • Působením vysokého tlaku na materiál, mění svůj tvar a mechanickým zaklíněním jednotlivých částic vytváří kompaktní hmotu – briketu, současně se z materiálu vytlačí chladící a řezné kapaliny (emulze a oleje).
  • Mají patentovou ochrana hydraulického systému s možností budoucího zvýšení výkonu nebo lisovacího tlaku.
  • Flexibilita při změně výroby a objemu třísek.
Název Výkon [kg/h]
– hliníkové třísky
Výkon [kg/h]
– litinové třísky
Příkon [kW]
iSwarf 50 20-40 70-90 4
iSwarf 440, 550 60-600 130-1000 4-15
iSwarf 800 1400 2200 30
BrikStar M, MD 30-350 100-800 7,5-40

Co tím získáte?

blank

Zvýšení ceny vyprodukovaného odpadu

blank

Znovuvyužití vytlačených emulzí a olejů

blank

Snížení objemu odpadu

blank

Snížení nákladů na skladování, manipulace, mzdy

blank

Zvýšení bezpečnosti provozu

blank

Zvýšení čistoty pracovního prostředí moderním prvkem ekologické výroby

Jaký je výstup?

Třísky z obrábění kovů se lisují bez přídavku pojiva do kovových briket. Brikety jsou mechanicky odolné, jejich hustota se pohybuje mezi 60 a 90% hustoty původního materiálu. Brikety mají tvar válce dle použitých nástrojů a typu lisu s rozměry do 140 mm.

Aktuality

Kontakt

Back To Top