skip to Main Content
Ostatní odpady

Polyuretan, polystyren, textilní vlákna, umělé dřevo, prach z různých provozů a i ostatní odpady jsou vhodné materiály pro zpracování briketováním.

U těchto materiálu doporučujeme provést zkoušku a dle jejích výsledků pro Vás navrhneme nejvhodnější typ stroje či jiné komplexní řešení Vašeho provozu.

Zkoušky se provádí v našem zkušebním středisku v Malšicích.

blank

Aktuality

Kontakt

Back To Top