skip to Main Content
Kovové odpady

Dnes je kovový odpad již cennou surovinou, kterou lze efektivně zhodnotit a recyklovat. Tím uspořit náklady na pořízení nového vstupního materiálu pro výrobu.

A jak?

Instalací briketovacího lisu nebo briketovací linky.

Briklis iSwarf 550 briketovací lis na kovové odpady

Možnost zapůjčení některých typů strojů k vyzkoušení ve Vašem provozu

Možnost zapůjčení některých typů strojů k vyzkoušení ve Vašem provozu

blank

Co tím získáte?

blank

Zvýšení ceny vyprodukovaného odpadu

blank

Znovuvyužití vytlačených emulzí a olejů

blank

Snížení objemu odpadu

blank

Snížení nákladů na skladování, manipulace, mzdy

blank

Zvýšení bezpečnosti provozu

blank

Zvýšení čistoty pracovního prostředí moderním prvkem ekologické výroby

Jaký je výstup?

Třísky z obrábění hliníku, litiny, oceli, ostatních barevných kovů a brusných kalů se lisují bez přídavku pojiva do kovových briket. Brikety jsou mechanicky odolné, jejich hustota se pohybuje mezi 60 a 90% hustoty původního materiálu. Brikety mají tvar válce dle použitých nástrojů a typu lisu s rozměry do 140 mm.

Jaký materiál je vhodný?

Vhodnost materiálu pro lisování zjistíme při zkouškách, které provádíme v našem zkušebním středisku. Dle výsledků a podmínek Vašeho provozu pak doporučíme nejvhodnější řešení. Zkoušky v menším rozsahu jsou prováděny zdarma, pro náročnější testování je pak vystavena kalkulace.

Aktuality

Kontakt

Back To Top