skip to Main Content

Vše o briketování

Technologie briketování je vhodná jak pro spalitelné odpady například piliny, hobliny, papír a biomasa obecně, tak i pro kovové odpady jako jsou třísky z obrábění. Briketovat lze také i jiný odpad jako jsou třeba některé plasty, polystyren, prach z různých výrob atd.

Zpracování odpadu briketováním představuje dnes moderní a ekonomické řešení zpracování. Díky němu je možné materiály využít pro jeho recyklaci nebo energetické využití.

 

Obecně, technologie briketování využívá mechanických a chemických vlastností materiálů, které se použitím vysokotlakého lisování zhutňují do kompaktních tvarů bez přídavku pojiva.

 

U spalitelných odpadů pro vytvoření vazby mezi jednotlivými částicemi briketovaného materiálu se využívají určité pryskyřice obsažené v materiálu. Například při lisování pilin se uvolňuje lignin. Působením vysokého tlaku se uvolní z buněčných struktur materiálu a spojí tak jednotlivé částice do kompaktní brikety.

Jiné materiály např. litinové špony nebo papír působením tlaku nad mezí pevnosti mění svůj tvar a mechanickým zaklíněním jednotlivých částic vytváří kompaktní hmotu.

Výstupem z briketování jsou brikety, které mají tvar válce. Jsou mechanicky odolné, jejich hustota se pohybuje mezi 60 a 90 % hustoty původního materiálu, to v případě lisování kovových odpadů. Ale například u dřevěných briket bývá hustota dokonce vyšší než u původního materiálu.

U spalitelných odpadů je jejich výhřevnost 15-18MJ/kg a mohou být spalovány ve všech typech kamen, kotlů a spalovnách pro spalování tuhých paliv. Ve zplynovacích kotlích se lépe využije jejich vysoká výhřevnost.

Kovové brikety se většinou lépe taví. Třísky plavou na hladině a díky svému obrovskému povrchu snadno hoří. Briketa z třísek se lépe potopí a má menší propal kovu. Navíc jsou zbaveny olejů a emulzí, které je možné ve výrobě znovu využít.

Brikety z jiných materiálů jako je například prach či různé plasty se lépe manipulují, nepráší, zaujímají menší objem při dopravě, skladování.

 

Naše firma toto všechno ví, uvědomuje si všechny aspekty přínosu této technologie a je od roku 1991 předním světovým výrobcem briketovacích lisů a souvisejících zařízení. Zkušenosti, personální a technické zázemí této rodinné firmy umožňují nejen výrobu briketovacích lisů, ale i navrhování a výrobu celých technologických linek.

Back To Top