skip to Main Content
Spalitelné odpady

Odpad vzniklý při Vaší výrobě můžete zpracovat použitím technologie briketování a znovu tak využít pro výrobu vlastního levného paliva či k recyklaci.

A jak?

Instalací  briketovacího lisu nebo briketovací linky.

Briklis BrikStar 200, 300, 400 briketovací lis

Možnost zapůjčení některých typů strojů k vyzkoušení ve Vašem provozu

Možnost zapůjčení některých typů strojů k vyzkoušení ve Vašem provozu

blank

Co tím získáte?

blank

Zhodnocení vlastního materiálu a odpadu

blank

Levné palivo z vlastních zdrojů

blank

Komfortnější a efektivnější spalování odpadu ve formě briket

blank

Snížení objemu materiálu pro levnější skladování a manipulaci

blank

Snížení prašnosti ve výrobě a zlepšení pracovního prostředí

blank

Energetické využití rostlinných zbytků

Jaký je výstup?

Výstupem jsou brikety, které mají tvar válce o průměru 50- 65 mm, délku cca do 80 mm.

Jaký materiál je vhodný?

Piliny, hobliny, prach ze dřeva, suchá štěpka. Dále je to například papír, seno, sláma, drcené energetické rostliny a další suché rostlinné zbytky jako makovina, plevy a další. Optimální vlhkost materiálu se pohybuje mezi 8 až 15%. Vhodnost materiálu zjistíme na základě provedených zkoušek, dle jejích výsledků Vám pak doporučíme vhodný typ stroje nebo celou technologickou linku, aby vyhovovala podmínkám Vašeho provozu.  Zkoušky v menším rozsahu jsou prováděny zdarma, pro náročnější testování je pak vystavena kalkulace.

Aktuality

Kontakt

Back To Top