skip to Main Content
Jiná příslušenství
  • filtrace emulzí – umožní opětovné použití zachycených kapalin
  • vážení briket
  • dálková správa – umožňuje sledování stavu lisu, zasílání provozních dat, napojení servisního technika – zajistí větší spolehlivost provozu a komfort obsluhy
  • software pro řízení strojů
  • záchytné vany s čerpadly – zamezují úniku kapalin při lisování, shromažďují vytlačené řezné kapaliny a vracejí je zpět do výroby
  • čidla pro snímání hladiny materiálu v násypce – umožňují řízený provoz lisu nebo ovládání externího dopravníku
  • bezpečnostní prvky – bezpečnostní zámky, oplocení, lávky, podstavce a jiné ocelové konstrukce
  • vozíky pro třísky z obrábění a pro ostatní materiál

Možnost zapůjčení některých typů strojů k vyzkoušení ve Vašem provozu.

Briklis čidlo Hladiny Briketovací Lisy Na Kovové Odpady
Briklis Přimazáváni Briketovací Lis Na Kovové Odpady
Briklis Váha Se Sběrnou Nádobou Na Brikety Briketovací Lisy Na Kovový Odpad

Aktuality

Kontakt

Back To Top