skip to Main Content
Jiná příslušenství
  • filtrace emulzí – umožní opětovné použití zachycených kapalin
  • vážení briket
  • dálková správa – umožňuje sledování stavu lisu, zasílání provozních dat, napojení servisního technika – zajistí větší spolehlivost provozu a komfort obsluhy
  • software pro řízení strojů
  • záchytné vany s čerpadly – zamezují úniku kapalin při lisování, shromažďují vytlačené řezné kapaliny a vracejí je zpět do výroby
  • čidla pro snímání hladiny materiálu v násypce – umožňují řízený provoz lisu nebo ovládání externího dopravníku
  • bezpečnostní prvky – bezpečnostní zámky, oplocení, lávky, podstavce a jiné ocelové konstrukce
  • vozíky pro třísky z obrábění a pro ostatní materiál

Možnost zapůjčení některých typů strojů k vyzkoušení ve Vašem provozu.

blank
blank
blank

Aktuality

Kontakt

Back To Top