skip to Main Content

Ocenění za aktivity CSR

I letos jsem převzali ocenění z rukou hejtmana Jihočeského kraje za aktivity CSR (Corporate Social Responsibility) naší firmy Briklis, spol. s r.o. za rok 2022. Co to znamená? Být společensky odpovědnou firmou, chovat se fair play nejen vůči zákazníkům a obchodním partnerům, ale i vůči zaměstnancům a našemu okolí, ohleduplně, udržitelně.

Není nám jedno, co se děje za branou firmy. Jako firma se snažíme pomáhat např. v sociální oblasti, podporovat děti, udržovat dobré a přátelské vztahy s obchodními partnery, zákazníky a hlavně se svými zaměstnanci.

Jednáme fair play a ne pouze v „business“ sféře.

Briklis
Back To Top