skip to Main Content

Školení servisu briketovacího lisu

Pro naše partnery pořádáme standardně školení servisování briketovacích lisů v rámci zkvalitnění našich služeb pro zákazníky. V tomto týdnu máme jedno takové školení za sebou. Mohli jsme u nás  přivítat kolegy z  oboru, a to techniky z firmy Industrial Solutions Group Sp. z o. o., která je naším partnerem pro Polsko, kde má na starost sekci prodeje lisů na kovové odpady – třísky z obrábění. Po proškolení si tak budou schopni poradit nejenom s údržbou a provozem lisu, ale i se samotným servisem. Servis jednoznačně patří k výhodám námi dodávaných lisů a je nedílnou a důležitou součástí celé koncepce dodávek našich výrobků. Při školení se věnujeme, jak tématům z teorie jako mechanika, hydraulika, elektrika, software, tak i praxi. Při ní probíhá názorná ukázka servisování briketovacího lisu, tento týden konkrétně BrikStar MD s praktickým nácvikem. Doufejme, že získané zkušenosti využijí dále ve své praxi!

blank
Back To Top