skip to Main Content

Briketování kovových odpadů

Vlhkost materiálu

Většinou materiál obsahuje emulze nebo oleje, jejich přítomnost není překážkou briketování ba naopak. Samotným briketováním se významná většina kapalin vytlačí a proto není potřeba předem materiál jakýmkoliv způsobem zbavovat kapalin. Z hlediska zbytkové vlhkosti je briketování nejúspěšnější.

Všechny vytlačené emulze nebo oleje je možné znovu využít.

 

Velikost materiálu

Briketovací lisy jsou určeny pro zpracování odpadu s běžnou velikostí do 15 mm v jednom směru. Pokud je materiál sypký, není nutné drcení ani složitější mechanismus násypky.

Pokud je materiál delší (do cca 30 cm) je nutné, aby součástí lisu byla násypka, která tento materiál dokáže dávkovat.

V případě materiálu, který vytváří kompaktní chuchvalce, je nutno materiál drtit. Drtič může být i implementován v násypce lisu.

 

Drcení materiálu

Pro kvalitu brikety a výkon lisu je rozhodující velikost vstupního materiálu. V závislosti na druhu materiálu, přítomnosti kusů, nutné minimální velikosti násypky a požadovaného výkonu a požadavku na automatizaci provozu jsme schopni dodat nejvhodnější typ drtiče od různých výrobců. Provádíme zdarma zkoušku drcení některých druhů odpadů.

 

Mechanické znečištění materiálu

Tím je myšlena například přítomnost feromagnetických částic v hliníkových třískách nebo výskyt kusů.

V závislosti na vlastnostech materiálu na vrhneme řešení třídění těchto příměsí.

 

Opotřebení lisovacích nástrojů

Opotřebení je závislé na druhu materiálu a slitiny, jeho tvrdosti a mechanických vlastnostech samotných třísek. Briketovací lis dokáže zpracovat od brusného kalu přes nerezovou ocel po měkké kovy jako je například hliník. Životnost nástrojů se pohybuje řádově od stovek hodin (kal) po tisíce hodin.

 

Briketování pro lepší dopravu a skládkování

Briketováním se významně zmenší objem materiálu, čímž klesnou nároky na manipulace, dopravu a logistiku vůbec. Tím, že se volné třísky změní na kusový materiál (briketu), se zvýší čistota pracovního prostředí.

 

Využití briket

Kovové brikety se většinou lépe taví. Třísky plavou na hladině a díky svému obrovskému povrchu snadno hoří. Briketa z třísek se lépe potopí a má menší propal kovu. Navíc jsou zbaveny olejů a emulzí, které je možné ve výrobě znovu využít a při tavbě jsou nežádoucí.

Back To Top